Kundesenter/Hjelp  Produktnyheter  Mobiler til 1 krone!
Bedriftskunder  Varevelger  Tilbehørsguide
 


SØK:
  


Din handlekurv er tom.

PC/Servere
PC-utstyr
Mobil/GPS/Tele
Lyd & bilde
Spill/Gadgets/Hjem
 

Betingelser og garantier fra mshop.no

        

Salgsbetingelser: 

 • Selger er mShop Norge AS, org.nr: 879 614 252, P.b.2609 Solli, 0203 OSLO.
 • Hos m-Shop Norge AS er aldersgrensen for å handle 18 år
 • Salg kan skje til både private kunder og bedrifter som sluttbrukere.
 • Vi sender kun innenfor Norges grenser og tilbyr ikke momsfritak.
 • Alle priser er oppgitt inkl. mva. og ekskl. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører og feilprising
 • Bestilling er for kunde bindende i det øyeblikket kunden sender sin bestilling til mShop. Er varen/e på lager vil bestilling bli effektuert umiddelbart og kan dessverre ikke kanselleres/endres.
 • Alle bestillinger vil bli bekreftet straks mShop har mottatt bestillingen fra kunden.
 • Trekk av kundens konto kan ikke skje før varen/e er bekreftet sendt. Beløpet av bestillingen vil bli reservert av BBS (Bankenes Betalings Sentral) når bestillingen er gjort, men blir ikke trukket før varen/e er sendt.
 • Leveringstid er normalt ca. 3 dager, og skal ikke være mer enn 1 uke –dette gjelder kun dersom varen/e er på lager når den bestilles. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Dersom leveringstid antydes i antall dager, er det snakk om virkedager. Hvis det står en antatt dato på varen, er dette en ubekreftet dato, som kan bli flyttet frem i tid uten nærmere varsel. Vi forbeholder oss retten til å avvike fra oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
 • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger, feilprising og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.
 • Vi følger de garantier som til en hver tid blir gitt av produsent.
 • Reklamasjonsrett er for å sikre forbruker mot feil som har oppstått under produksjon, og er regulert etter Norsk lov.
 • Vår intensjon er å ha de beste kontaktene hos våre leverandører og produsenter, og for øvrig riktige samarbeidspartnere, slik at du opplever mshop.no som en oversiktlig og fordelaktig nettbutikk hvor det er enkelt og samtidig trygt å handle.
 • Dersom pakken er skadet ved mottak er det kunden sin plikt å ta opp dette med transportøren.
 • Dersom det oppstår feilsendinger er du som kunde ansvarlig for produktet og å  følge de returregler som blir  gitt. Dersom ikke det blir gjort kan vi belaste deg for de kostnader dette medfører.
 • Dersom du kjøper mobil med abonnement og ønsker å portere ditt gammle nummer kan det være at dette ikke lar seg gjøre. I de tilfellene vil du bli tildelt et nytt mobilnummer. For øvrig så gjelder Telenor sine abonnementsvilkår, trykk her for å lese mer (ekstern link til telenor)

Kjøpsvilkår / betingelser   

Kreditt/betalingskort

 • Vi aksepterer Visa og Eurocard/MasterCard .
 • Kortopplysningene du taster inn vil bli sendt direkte til BBS (Bankenes Betalings Sentral) hvor beløpet du har handlet for blir reservert .Beløpet er dermed ikke tilgjengelig for deg, men blir ikke trukket før varen/e er sendt fra oss. Varen/e forblir M-shop Norge AS sin eiendom inntill de er fult betalt.

Priser

 • Priser er oppgitt inklusive merverdiavgift (moms) hvis ikke annet er spesifisert.
 • Ved varer som er bestilt og hvor ordrebekreftelse er mottatt, gjelder prisen i ordren såfremt leveringstiden på varen er mindre enn 15 dager. Fraktpriser vil komme opp fortløpende når det legges vare/r i handlekurven 

Angrerett og uavhentede pakker

 • For alle produkter gjelder 14 dager full angrerett etter mottak av varen
 • All angrerett skal avtales med oss på forhånd - før det har gått 14 dager. Angrerett som sendes uten avtale blir ikke hentet på posten.
 • Etter avtalt retur skal varen/e returneres innen rimelig tid -senest 14 dager etter avtalt retur
 • Dersom du skulle angre på ditt kjøp hos oss, er det Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted som gjelder. For at du som kunde skal kunne gjøre angreretten gjeldene, må du oppfylle de krav som gjelder;
  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp og ikke ved kjøp av /til firmaer (jf Angrerettloven § 6, punkt e)
  • Angreretten gjelder ikke (jf. Angrerettloven § 12);
   • Drsom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
   • Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
   • Varer som raskt forringes fysisk.
   • Ved annet fjernsalg enn telefonsalg kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen.
 • Ved annet fjernsalg enn telefonsalg av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren kan det avtales at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at forbrukeren ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og materialer (jf. Angrerettloven §16 første ledd)
 • Dersom varen er tatt i bruk av kunden kan ikke angreretten påkreves.
 • Er varen brukt og den derfor blir avvist som angrerett, vil kunden bli belastet med et gebyr på min. 250,- eks. mva.
 • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
 • Vi henter ikke pakker som er sendt i oppkrav.
 • Dersom prosuktet ikke er pakket forsvarlig inn og dette har nedført skader på produktet, må dette dekkes av kunden
 • Ved uavhentede pakker vil kunden bli belastet for minimum  350,- + mva. for porto tilbake til oss samt håndtering av produktet. Dette gjelder og dersom pakken bare blir snudd på posten, uten avtale med oss. Vi henter ikke pakker som er sendt i oppkrav.

Garanti/Reklamasjoner/Support

 

 • Garanti i Norge og andre land i Norden, spesielt Norge, har et av de strengeste og mest omfattende lovverk rundt salg til forbruker (gjelder kun ved salg til deg som privatperson) i verden. Når lovverket er omfattende, så påløper det også en del plikter og formkrav begge parter må forholde seg til. 
 •  Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet. Hvis skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling eller hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt, bortfaller enhver garanti/reklamasjonsrett. Deler som pakningen, sikringer ol. betraktes som forbruksmateriell og er helt eller delvis unntatt fra garanti. Vannskade, støt eller annen form for ytre skade er også å betrakte som ukyndig bruk. Derfor vil dette ikke dekkes av garanti. Garanti/reklamasjon behandles i henhold til Kjøpsloven.
  Dersom du kjøper produkter på Internett fra et firma som er lokalisert i et annet land, kan du oppleve å få redusert både garanti og reklamasjon i forhold til det norske lovverket  
  Alle LCD-skjermer følger ISO 13406-2-standarden, som blant annet omfatter at det kan være pikselfeil på skjermen.
 • Flere importører/produsenter håndterer selv support/reparasjoner/reklamasjoner. Oversikt over disse finner du under 'Service/Retur' på vår førsteside. Ta kontakt med det aktuelle verkstedet/produsent for support på ditt produkt eller for å høre om deres rutiner iforbindelse med retur. Gjelder det heving av kjøp skal det alltid avtales direkte med oss på forhånd.
 •  Alle andre returer skal avtales med oss på forhånd. Dette gjøres ved å sende oss en mail på retur@mshop.no Vi vil da komme tilbake til dere med en returadresse og RMA nr
 • Returer som er sendt uten avtale vil ikke bli hentet på posten. Vi henter ikke pakker som er sendt i oppkrav.
 • Returbetingelser:
  • Alle returer skal pakkes forsvarlig inn og må merkes tydelig (ikke skriv direkte på originalemballasjen) med RMA nr. 
  •  PC komponenter som er sensitive i forhold til elektrostatiske utladninger skal pakkes i antistatisk emballasje for at garantien skal gjelde
  • Returer som skal til oss, men som ikke er avtalt på forhånd eller som ikke er merket med RMA vil ikke bli hentet på posten. Vi henter ikke pakker som er sendt i oppkrav.
  • Etter avtalt retur skal varen/e returneres innen rimelig tid til avtalt sted -senest 14 dager etter avtalt retur
  •  Produkter må være komplett (kabler,drivere etc.) hvis ikke annet er avtalt.
  • Dersom produktet ikke er pakket forsvarlig inn og dette har nedført skader på produktet, må dette dekkes av kunden
  • Alle returer blir testet for evt. reparasjoner eller ombytte.
  • Dersom ditt produkt inneholder data som du ikke ønsker skal gå tapt må du ta back-up av dette før produktet sendes inn.
  • Returer hvor feil ikke blir funnet blir belastet med et gebyr på 350,- samt returporto
  • Ved uavhentede pakker vil kunden bli belastet for minimum  250,- + mva. for porto tilbake til oss samt håndtering av produktet. Dette gjelder og dersom pakken bare blir snudd på posten og det ikke er betalt for frakt tilbake til oss.
  • Dersom pakken er skadet ved mottak er det kunden sin plikt å ta opp dette med transportøren.   

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELENOR

 • Følgende vilkår gjelder binding inngått på abonnementene Fri20, Fri60, Fri120, Fritid, Superminutt, djuice magnum, djuice nonstop og djuice control:
  Avtalen har en varighet på 12 - tolv - måneder fra avtaleinngåelsen (Avtaleperioden). For øvrig gjelder Telenor Mobils generelle abonnementsvilkår. Ved oppsigelse eller avtalebrudd må Kunden betale oppsigelsesgebyr til Telenor Mobil. Oppsigelsesgebyret som Kunden må betale ved oppsigelse eller avtalebrudd er 1 400 - fjorten hundre - kroner. Dette beløpet reduseres med 100 - ett hundre - kroner pr måned i Avtaleperioden.
  Som brudd på Avtalen regnes at:
  - Kunden sier opp abonnement med binding i Avtaleperioden - Kunden tegner flere bindingsavtaler på abonnement som allerede har bindingsavtale - Kunden endrer abonnement til abonnement som ikke kan kombineres med binding - Abonnementet sies opp av Telenor Mobil på grunn av vesentlig mislighold fra Kundens side, jfr. punkt 13 i Telenor Mobils abonnementsvilkår
 • Kunden kan i Avtaleperioden bytte til annet abonnement under forutsetning av at nytt abonnement er tilgjengelig for binding og har lik eller høyere månedsavgift samt lik eller lengre Avtaleperiode enn Kundens gjeldende abonnement.
 • Telenor Mobil forbeholder seg retten til å endre priser på abonnementet i bindingsperioden. Prisendringer vil varsles 1 måned innen prisendring finner sted. Ved vesentlige prisøkninger i Avtaleperioden kan Kunden si opp Avtalen uten å betale oppsigelsesavgift. Dette gjelder dog ikke ved prisøkninger på utenlandstrafikk og spesialnummer, deriblant 3-sifret, 5-sifret, Teletorgnummer og lignende.
 • Ved overdragelse av abonnement til ny juridisk eier før bindingstiden er utløpt og hvor eksisterende eier ikke har sagt opp abonnementet, plikter eksisterende eier å opplyse ny eier om at abonnementet er bundet til Telenor Mobil.
 • Med dette bekreftes at Kunden er inneforstått med at abonnementet har en bindingsperiode mot Telenor Mobil.
 • For øvrig så gjelder Telenor sine abonnementsvilkår, trykk her for å lese mer (ekstern link til telenor)
 • Ved portering av telefonnummer kan det ta inntil 10 dager før bestillingen er godkjent. Dette skyldes at Post og teletilsynet som er statens forvaltningsorgan for telekommunikasjonssektoren  gir den tidligere operatøren 10 dager på å frigi kunden. I de tilfellene kan vi ikke sende ut varene før porteringen er gått i orden. Det blir ikke holdt av varer før porteringen er godkjent.

 

 

Generelt

 •  Dersom du skulle har spørsmål som du ikke finner svar på her ta kontakt med oss på salg@mshop.no eller info@mshop.no
 • mShop er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av kjøp hos oss

Denne siden er laget av:
1'st Online